Mi-ID Coaching 
kindercoach & leercoach

 

Werkwijze                          

Indien we na een kennismakingsgesprek (telefonisch of via e-mail) ter beoordeling van de situatie van uw kind, besluiten om samen door te gaan, stemmen we tijdens een intake de exacte hulpvraag vanuit de huidige situatie en achtergronden van uw kind af.

Daarna starten we met het coachingstraject.  Afhankelijk van de voortgang en problematiek volgt er een traject (minimaal 3 tot maximaal 10 sessies van 1 uur) of begeleiding op uurbasis. Na 5 sessies is er overleg en besluiten we of het traject verlengd dient te worden. Wanneer mij tussentijds blijkt dat uw kind andere, specialistisch hulp nodig heeft, zal ik u na overleg doorverwijzen.   

Er kan gekozen worden voor verschillende trajecten afgestemd op de behoeften van uw kind. Ik werk uitsluitend met professionele methoden, zowel wetenschappelijk als empirisch getoetst.


Trajecten

Kortdurende trajecten                                               

(inclusief intake, begeleidingsuren en materialen). 


* Faalangst onder controle - kortdurend (max. 10 weken)

* Ik leer leren (omgaan met hoogbegaafdheid) - kortdurend

* Ik zit wel lekker in mijn vel! - kortdurend (max. 6 weken)           

* Dyslexiebehandeling in 8 weken met de Kernvisiemethode

* Ontdek je talent! 

Faalangst onder controle

Tijdens dit traject onderzoek ik bij het kind de (onderliggende) oorzaken van de faalangst. Uw kind maakt opdrachten, praat, tekent, doet oefeningen om de faalangst te leren herkennen en ombuigen tot zelfvertrouwen. 


Ik leer leren (omgaan met hoogbegaafdheid)

Ik help de kinderen Leren Leren en ga met ze in gesprek over gevoelens rond falen en uitdaging. Ik heb zeer positieve ervaringen met het werken in kleine groepjes kinderen vanwege het leren geven en ontvangen van feedback. Ik werk uiteraard op locatie (school, thuis), maar individuele begeleiding in mijn praktijk is ook mogelijk.


Ik zit wel lekker in mijn vel!

Tijdens dit traject onderzoek ik bij uw kind de (onderliggende) oorzaken van somberheid, negativiteit, negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, onrust. Uw kind maakt opdrachtjes, praat, tekent, doet oefeningen om zichzelf beter te leren kennen en negatieve overtuigingen en belemmeringen om te buigen tot helpende of werkende overtuigingen.

Dyslexiebehandeling in 8 weken met de Kernvisiemethode                             

In 2 weken breng ik uw kind de basisprincipes van leren met behulp van de de kernvisiemethode bij. Hierdoor krijgt uw kind het vertrouwen in leren terug en zal het binnen zeer korte tijd kunnen leren lezen, rekenen, tafels automatiseren, klokkijken of foutloos spellen.  

Voor een volledig afgerond kernvisie-traject zijn uiteraard meerdere sessies (maximaal 5 tot 8) nodig.  


Begeleiding per uur* Intake                                                                         75 euro 

* Individuele kindercoach                                          75 euro per uur  

* Individuele begeleiding HB specialist                    75 euro per uur  

* Voor scholen en organisaties                                 in overleg 

               

De uurtarieven zijn gebaseerd op 60 minuten begeleiding en genoemde bedragen zijn in bepaalde situaties vrijgesteld van BTW.  

 

Facturering   

U ontvangt maandelijks achteraf een factuur van de coachingssessies. Er is geen vergoeding door zorgverzekeraars mogelijk. 

 

SKJ registratienummer 140026461