Werkwijze


Een traject begint altijd met een kennismakingsgesprek (telefonisch of persoonlijk). Na het afstemmen van de hulpvraag beslissen we samen met uw kind of we starten met het traject. Daarna volgen de coachingsafspraken. Afhankelijk van de voortgang en problematiek bestaat het traject uit minimaal 3 tot maximaal 10 sessies van 1 uur. Na 5 sessies is er opnieuw overleg en bespreken we of het traject verlengd dient te worden. Er kan gekozen worden voor verschillende trajecten afgestemd op de behoeften van uw kind. Ik werk uitsluitend met professionele methoden, zowel wetenschappelijk als empirisch getoetst. Wanneer tussentijds blijkt dat uw kind andere, specialistisch hulp nodig heeft, zal ik u na overleg doorverwijzen. 

Tarieven


Intake - 70 euro

Individuele kindercoach - 70 euro per uur

Individuele begeleiding HB specialist - 75 euro per uur


Begeleidingstrajecten voor scholen volgens offerte.


Mijn uurtarieven zijn gebaseerd op 60 minuten begeleiding en genoemde bedragen zijn in bepaalde situaties vrijgesteld van BTW.


Facturering is maandelijks achteraf met 2 weken betalingstermijn.

unsplash